Uzņēmums turpina attīstīties ar citos biznesa virzienos.  Viens no tiem pie kā uzņēmums strādā ir projekta īstenošana, kura mērķis ir laboratorijas apstākļos izstrādāt zivju pārstrādes produktus, kuru ražošana tiks turpināta uzņēmumā SIA “SHABLOVS”. Projekta ietvaros ir paredzēts veikt 3 zivju produktu receptūru un atbilstošu ražošanas tehnoloģisko procesu izstrādi ar mērķi maksimāli uzlabot kvalitatīvās īpašības salīdzinājumā ar tirdzniecībā pieejamo produkciju. Projekta iesnieguma nr. ВП-ПІ-2020/103.

Share
Go top